11

AI tendermanagers hebben nog steeds menselijk toezicht nodig om fouten te voorkomen, ze kunnen moeite hebben met taken die creativiteit, empathie of ethische overwegingen vereisen. Daarbij is het van belang dat er extra beveiligings- en privacy maatregelen zijn genomen om de veilige opslag en verwerking van gevoelige informatie te borgen.