Gebruikersvoorwaarden

Inleiding en aanvaarding voorwaarden

Dit document schetst de voorwaarden (“de Voorwaarden”) die uw gebruik van Tendermanager.ai’s platform en diensten (“de Diensten”) reguleren. Door onze Diensten te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden en ons Privacy beleid.

Mogelijkheden en beperkingen van deze AI bot

Tendermanager.ai biedt toegang tot hoogwaardige AI en LLM-technologieën, die zijn ontworpen om gebruikers bij te staan bij het genereren van content en het uitvoeren van verschillende taken. Het is echter cruciaal om de mogelijkheden en beperkingen van deze hulpmiddelen te begrijpen om een verantwoord gebruik ervan te waarborgen.

AI en LLM’s hebben geen persoonlijke ervaringen of meningen. Hoewel ze content kunnen genereren op basis van patronen en structuren die gedetecteerd zijn tijdens hun training, dient u altijd alle informatie te verifiëren.

Zelfs als AI-hulpmiddelen toegang hebben tot internet, hebben ze niet het inherente vermogen om te onderscheiden tussen relevante en niet relevante of onjuiste informatie. Misinformatie en desinformatie kan gemakkelijk de content beïnvloeden die ze genereren, wat mogelijk kan leiden tot onnauwkeurige of zelfs misleidende resultaten.

Gegeven deze beperkingen, moeten gebruikers menselijk oordeel uitoefenen bij het gebruik van AI- en LLM-tools. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het valideren van de bronnen, citaties, feiten en juridische zaken met betrekking tot de content die door onze AI tools wordt gegenereerd. Gebruikers moeten niet uitsluitend op door AI gegenereerde content vertrouwen voor besluitvorming, vooral in contexten die nauwkeurige feitelijke informatie, professioneel advies, of juridische begeleiding vereisen.

Door onze diensten te gebruiken, erkent u de beperkingen van AI-hulpmiddelen en gaat u akkoord deze op een verantwoorde manier te gebruiken.

Geschiktheid

Door gebruik te maken van Tendermanager.ai diensten, stemt u ermee zich te houden aan deze Gebruikersvoorwaarden, ons Privacy beleid, en alle andere beleidslijnen die we vermelden op het Tendermanager.ai platform. Van u wordt verwacht dat u onze diensten op een verantwoorde manier en enkel voor wettelijke doeleinden gebruikt. Uw toegang en gebruik van de diensten moeten plaatsvinden binnen een land of regio waar onze services legaal beschikbaar zijn. Elke noodzakelijke accountregistratie moet worden voltooid met nauwkeurige en actuele informatie. Als gebruiker moet u de beperkingen van AI en LLM-technologieën begrijpen en erkennen zoals beschreven in onze Gebruikersvoorwaarden. Hoewel er geen specifieke leeftijdsvereiste is voor het gebruik van onze diensten, dienen degenen die jonger zijn dan de meerderjarigheidsleeftijd in hun jurisdictie deze voorwaarden met een ouder of voogd te bespreken om begrip en akkoord te waarborgen. Door onze diensten te gebruiken, bevestigt u dat u voldoet aan al deze geschiktheidseisen. Indien u niet voldoet aan deze eisen, mag u geen toegang hebben tot of gebruik maken van onze diensten.

Accountbeveiliging

U bent verantwoordelijk voor het behouden van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U gaat akkoord ons onmiddellijk te informeren bij elke ongeautoriseerde toegang tot uw account.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten wat betreft de Diensten zijn eigendom van Tendermanager.ai en haar licentiegevers. U heeft geen recht om enig deel van onze Diensten te kopiëren, wijzigen, distribueren, verkopen of te leasen, noch mag u proberen de broncode van onze software te extraheren of te kopiëren.

Gebruikersinhoud

Als gebruiker op Tendermanager.ai behoudt u alle rechten op uw vragen, antwoorden en eventuele geüploade bestanden (“Gebruikersinhoud”). U moet ervoor zorgen dat alle Gebruikersinhoud die naar Tendermanager.ai geüpload wordt uw eigen intellectuele eigendom is en niet juridisch verboden is in uw land van residentie.

In het leveren van haar diensten, werkt Tendermanager.ai samen met dienstverlenende partners van derden, waaronder Goedemensen.nu. Door gebruik te maken van onze Diensten, erkent u en gaat u ermee akkoord dat uw Gebruikersinhoud mogelijk wordt doorgegeven aan deze partners. Hoewel Tendermanager.ai geen enkele eigendomsrechten claimt over Gebruikersinhoud, kunnen we niet controleren hoe onze partners gebruik maken van de data na deze naar hen wordt verzonden. We raden u ten zeerste aan om de respectievelijke dienstvoorwaarden en privacy beleid van onze partners te herzien, om hun praktijken ten aanzien van data gebruik beter te begrijpen.

Tendermanager.ai verbindt zich ertoe geen klantgegevens te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, buiten het gebruik van geanonimiseerde data voor analytics en optimalisatie van diensten. Uw vertrouwen is belangrijk voor ons en we streven ernaar de hoogste normen van gegevens privacy en -beveiliging te handhaven.

Abonnementsplannen en betaling

We bieden verschillende abonnementsplannen voor onze diensten. U gaat ermee akkoord alle toepasselijke vergoedingen in verband met uw gebruik van onze diensten te betalen. We kunnen onze prijzen veranderen, maar we zullen u dan van tevoren op de hoogte stellen van eventuele verhogingen.

Beëindiging

Tendermanager.ai behoudt zich het recht voor om gebruikersaccounts te beëindigen wegens schending van deze voorwaarden of bij vermoedelijke schending van wetten die van toepassing zijn op Tendermanager.ai of de gebruiker. De beëindiging vindt onmiddellijk plaats bij constatering van een schending, en er wordt geen voorafgaande kennisgeving gegeven.

Bij beëindiging hebben gebruikers geen toegang meer tot hun account. Het account wordt geblokkeerd, maar niet verwijderd. Beroep tegen beëindigingsbeslissingen kunnen worden aangevraagd door te e-mailen naar info@bestvalueverkoop.nl

Afwijzing van garanties

Uw gebruik van onze Diensten is op eigen risico. Onze Diensten worden aangeboden op een “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” basis zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-inbreuk. We garanderen niet dat de diensten nauwkeurig, betrouwbaar, veilig, beschikbaar of foutvrij zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat de diensten of de servers die het beschikbaar stellen vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan, zal Tendermanager.ai, haar directeuren, werknemers, partners, of agenten in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, of incidentele schade, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van winsten, gegevens, gebruik, goodwill, of andere immateriële verliezen, voortvloeiend uit uw toegang tot of gebruik van of onvermogen tot toegang of gebruik van de Diensten en ongeautoriseerde toegang, gebruik, of verandering van uw transmissies of content, of op enige andere juridische theorie, ongeacht of we zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Verantwoordelijkheden van de gebruiker

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor hun eigen activiteiten en eventuele gevolgen daarvan bij het gebruik van onze diensten. Gebruikers moeten voldoen aan ons Privacy beleid en onze Gebruikersvoorwaarden en respect hebben voor de rechten en waardigheid van anderen. Als een gebruiker deze voorwaarden niet naleeft, behoudt Tendermanager.ai zich het recht voor om de toegang van de gebruiker tot de Diensten te beëindigen.

Het is belangrijk voor gebruikers om te begrijpen dat Tendermanager.ai een tool is en niet op een onverantwoordelijke manier mag worden gebruikt. Het kan taken vergemakkelijken en AI-gestuurde inzichten bieden, maar het vervangt geen menselijk oordeel en dient niet als enige bron te worden vertrouwd voor besluitvorming.

Email communicatie

Door gebruik te maken van Tendermanager.ai, gaat u ermee akkoord om bepaalde communicatie in verband met het platform te ontvangen. Bijvoorbeeld, updates over nieuwe functies, promotionele communicatie over nieuwe producten of functies, en belangrijk nieuws of aankondigingen. U kunt zich op elk moment afmelden voor niet-noodzakelijke communicatie door op de ‘uitschrijven’ link te klikken aan de onderkant van de desbetreffende e-mail.

Veranderingen aan deze voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Als we veranderingen aanbrengen, brengen we u hiervan op de hoogte. Uw voortgezet gebruik van onze diensten nadat we de veranderde voorwaarden hebben geplaatst, geeft aan dat u de bijgewerkte voorwaarden accepteert.

Contactinformatie

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@bestvalueverkoop.nl.

Laatst bijgewerkt op: 1 oktober 2023